Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Ε.Δ.Ο.Π.Α) αποτελεί τμήμα της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας (ΛΕΚ), και ιδρύθηκε το 1998 με αρχή λειτουργίας την παροχή βοήθειας στο κρατικό μηχανισμό σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και θεομηνιών.- Μέλη της είναι εθελοντές άνδρες και γυναίκες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν μέσω της κοινωνικής προσφοράς τους. Η Ε.Δ.Ο.Π.Α. υπάγεται στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού μέσω της ΛΕΚ, η οποία είναι Μη κυβερνητική - εθελοντική οργάνωση ενταγμένη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με κωδικό οργάνωσης 040/2001 και εντάσσεται στον πολιτικό σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας. Η εκπαίδευση των μελών της Ε.Δ.Ο.Π.Α πραγματοποιείται στα εξής αντικείμενα: θαλάσσια διάσωση, ορεινή διάσωση, μαζικές καταστροφές, Α΄βοήθειες και επικοινωνίες και περιλαμβάνει: σχολεία εκπαίδευσης από πιστοποιημένους οργανισμούς σε όλα τα αντικείμενα, καταδύσεις συντήρησης ανά μήνα , πορείες με φόρτο σε μεγάλο υψόμετρο, τεχνικές αναρρίχησης και καταρρίχησης, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, σεμινάρια χαρτογράφησης και ανάγνωσης χαρτών, χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού προσδιορισμού θέσης, σεμινάρια τηλεπικοινωνιών και εκπαιδεύσεις διαβίωσης με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Πραγματοποιούνται κοινές εκπαιδεύσεις με Πυροσβεστική Υπηρεσία , ΕΜΑΚ , ΕΚΑΒ και Λιμενικό Σώμα για την καλύτερη συνεργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία κοινού πνεύματος και κοινής λειτουργίας των μελών της ομάδας.- Επίσης υλοποιούνται με μορφή ασκήσεων διάφορα πιθανά σενάρια αντιμετώπισης ατυχημάτων δια μέσου των οποίων εξάγονται συμπεράσματα για την πληρέστερη και αρτιότερη προετοιμασία της ομάδας.