Εκπαίδευση σε ερείπια στην Κ.ΟΜ.Α.Κ.

      Σχολείο εκπαίδευσης σε ερείπια παρακολούθησαν δύο στελέχη της Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών  Ε.Δ.Ο.Π.Α.  της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας στην Αθήνα.
    Η εκπαίδευση περιελάμβανε:
  • Εκπαίδευση σε ερείπια μετά από σεισμό  
  • τρόπους κινήσεων σε αυτά
  • μεθόδους διείσδυσης , απεγκλωβισμό ανθρώπων από χαλάσματα
  • χρήση οπτικοακουστικών μηχανημάτων και εργαλείων για εντοπισμό εγκλωβισμένων
  • χρήση διασωστικών εργαλείων και χρήση φορείων υπό πραγματικές συνθήκες κατεδαφισμένων κτηρίων
  • πρώτες βοήθειες μέσα σε ερείπια
  • εκπαίδευση και εξοικείωση με του διασωστικούς σκύλους Κ9

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης της Κ.ΟΜ.Α.Κ.( Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) της Πολεμικής Αεροπορίας.

   Το Δ.Σ. της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Διοικητή και το προσωπικό της μονάδας. Επίσης ολόθερμες ευχαριστίες στον πρόεδρο της ΕΔΟΚ κο Παντελή Καστρινάκη καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της για την βοήθεια τους στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης.
read more " Εκπαίδευση σε ερείπια στην Κ.ΟΜ.Α.Κ. "