Έρευνα αγνοούμενου ψαρά

Η ΕΔΟΠΑ κατόπιν επικοινωνίας με τον Αντινομάρχη Πρέβεζας, μετείχε στις έρευνες αγνοούμενου ψαρά στην περιοχή "Μάζωμα" του Αμβρακικού κόλπου.
Στην έρευνα μετείχαν 6 μέλη της ΕΔΟΠΑ και με την παρουσία αξιωματικών του Λιμεναρχείου Πρέβεζας και του γιου του αγνοούμενου η ΕΔΟΠΑ ερεύνησε την θαλάσσια περιοχή μπροστά από την θέση "μάζωμα" όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά ο αγνοούμενος , μέχρι τις καλλιέργειες μυδιών μέσα στον Αμβακικό κόλπο. Οι κακές συνθήκες που επικρατούσαν στην θάλασσα με έντονο αέρα και δυνατά ρεύματα καθώς και η κακή ορατότητα στο νερό που δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο ανάγκασαν τους λιμενικούς και τον επικεφαλή της ΕΔΟΠΑ να διακόψουν τις έρευνες και να αποφασιστεί η συνέχιση των ερευνών να συνεχιστούν την επόμενη μέρα και με έλεγχο στην ξηρά.
Την επόμενη μέρα οι έρευνες λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών με έντονο αέρα και δυνατή βροχή ανάγκασε τις αρχές να ματαιώσουν τις έρευνες στο θαλάσσιο τομέα καθώς ούτε οι αυτοδύτες μπορούσαν να επιχειρήσουν , ούτε τα σκάφη να ψάξουν. Έτσι η εξαμελές ομάδα της ΕΔΟΠΑ αποφάσισε να ερευνήσει την ακτή.
Για το λόγο αυτό η ΕΔΟΠΑ χωρίστηκε σε τρεις ομάδες των δύο ατόμων οι οποίες ερεύνησαν την ξηρά σε τρεις τομείς: Ο πρώτος από το Πνευματικό φάρο έως το ακρωτήριο "Μυρτάβι" ανατολικά, η δεύτερη από τον Πνευματικό φάρο μέχρι τις εκβολές του Λούρου ποταμού δυτικά και η τρίτη στην περιοχή των εκβολών και του βάλτου.
Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν στις 15.00 υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
read more " Έρευνα αγνοούμενου ψαρά "

Διασωστική άσκηση ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 2002

Η Ειδική Διασωστική Ομάδα Πολλαπλών Αποστολών (ΕΔΟΠΑ) της ΛΕΚ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ στα πλαίσια της εκπαιδεύσεως της πραγματοποίησε την Κυριακή 23 Ιουνίου 2002 και ώρα 10.30 π.μ. την ετήσια Διασωστική άσκηση ετοιμότητας«Ελπιδοφόρος 2002» με αντικείμενο αστικό ατύχημα.
Η Διασωστική άσκηση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας ( Π.Σ.Ε.Α.) της Ν.Α. Πρέβεζας και συμμετείχαν:
· Η ΕΔΟΠΑ της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας
· Η Ελληνική Αστυνομία ( Τμήμα Τροχαίας)
· Το ΕΚΑΒ Πρέβεζας
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στον οδικό άξονα Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στην περιοχή της γέφυρας «ΕΦΥΡΑΣ» και περιελάμβανε διάσωση - απεγκλωβισμό και ανάσυρση τραυματία από αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε γκρεμό.
Η Διασωστική άσκηση «Ελπιδοφόρος 2002» πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της HELLAS SERVICE .


read more " Διασωστική άσκηση ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 2002 "

Φροντιστήρια Α΄ Βοηθειών

Η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας και ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας συν διοργανώσανε , υπό την αιγίδα του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαρτίου 2002, Τα φροντιστήρια πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ . Στα φροντιστήρια Α΄ Βοηθειών, εκπαιδεύτηκαν μέλη της Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών ( Ε.Δ.Ο.Π.Α.) στην παροχή Α΄ βοηθειών και συγκεκριμένα: * Στους Βασικούς και εξειδικευμένους χειρισμούς του αεραγωγού και του τεχνητού αερισμού * Στην προνοσοκομειακή φροντίδα πολυτραυματία. Σκοπός των Φροντιστηρίων ήταν η εκπαίδευση των εθελοντών μελών της ΕΔΟΠΑ στην παροχή Α΄ βοηθειών σε ατυχήματα - μαζικές καταστροφές και η συνεργασία των μελών της ΕΔΟΠΑ με τους Διασώστες του ΕΚΑΒ. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τους:
Αναγνωστάκη Νικόλαο, Αναισθησιολόγο του Γ.Ν.Ν. Πρέβεζας, την κα Μποτίνη Γλυκερία, Αναισθησιολόγο του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και 4 Διασώστες του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε πάνω σε προπλάσματα με όργανα διάσωσης και με την Κινητή Μονάδα (ασθενοφόρο) του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων.
Επίσης χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της ΕΔΟΠΑ ο ειδικός εξοπλισμός διάσωσης και ο Ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός που απέκτησε η Λ.Ε.Κ. Ν. Πρέβεζας από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

read more " Φροντιστήρια Α΄ Βοηθειών "

Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Πρέβεζας

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαί­δευσης της Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών της ΛΕΣΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ πραγματο­ποιήθηκε διανυκτέρευ­ση στο καταφύγιο "ΑΕ­ΤΩΝ" του ΕΟΣ Πρέβε­ζας στο Νομό Άρτας στις 16 και 17 Φεβρου­αρίου 2002.

Σκοπός της εκπαί­δευσης που προέβλεπε άμεση μετεγκατάσταση της ΕΔΟΠΑ σε άγνωστο χώρο, ήταν η ταχεία με­τακίνηση της ΕΔΟΠΑ με όλο το σύνολο του ε­ξοπλισμού. Η ΕΔΟΠΑ αναχώρη­σε στις 17.00 το απόγευμα του Σαββάτου για το καταφύγιο "ΑΕ­ΤΩΝ" Μετά την άψιξη στην περιοχή πραγμα­τοποιήθηκε νυχτερινή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή. Σκοπός της ά­σκησης ήταν η εξοικείωση των μελών στην νυ­χτερινή έρευνα και τον προσανατολισμό, στην ομαδικότητα των μελών ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδες των δύο ή τριών ανθρώπων και να είναι σε θέ­ση να αναλαμβάνουν ε­ξειδικευμένες αποστο­λές έχοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης και μικρη ανάγκη υποστή­ριξης, δίνοντας έτσι το πλεονέκτημα της γρήγο­ρης ανάπτυξης χωρίς ι­διαίτερες οδηγίες. Εγινε χρήση επικοι­νωνίας VHF - UHF και τονίστηκε η ανάγκη δη­μιουργίας δικτύου επι­κοινωνίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι στην εκπαίδευση πήρε μέρος για πρώτη φορά και ο ΑΡΗΣ, ένα εκπαιδευμένο σκυλί για έρευνα που ανήκει σε μέλος της ΕΔΟΠΑ και απέδειξε την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει σε περι­πτώσεις ορεινής έρευ­νας.

Την Κυριακή 17 Φε­βρουαρίου 2002 πραγ­ματοποιήθηκαν μαθήμα­τα διέλευσης κεκλιμέ­νης γέφυρας, ορεινής διάσωσης και επιβίω­σης σε σκληρές συνθή­κες

read more " Χειμερινή διαβίωση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Πρέβεζας "