Εκπαίδευση Ορεινής Διάσωσης

       Για την καλύτερη λειτουργία της ΕΔΟΠΑ σε θέματα διάσωσης ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου 2013 Σχολείο Εκπαίδευσης Ορεινής Διάσωσης διάρκειας 2 μηνών. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αυτή έχει να κάνει με την αρτιότερη εκπαίδευση των μελών της ΛΕΚ/ΕΔΟΠΑ και την τελική αξιολόγηση τους κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΚ, από οριζόμενη επιτροπή αξιολόγησης.
       Η εκπαίδευση χωρίζετε σε τρείς φάσεις (Α , Β, και Γ) και περιλαμβάνει θεωρητική εξάσκηση και πρακτική. Η θεωρητική εξάσκηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΛΕΚ και η πρακτική εξάσκηση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάλογγο και στο δάσος της Αρχαίας Κασσώπης.
       Τα αντικείμενα  είναι:


Α' Φαση:

1. Ανάλυση σκοπού της ορεινής διάσωσης
2. Γνωριμία με υλικά βουνού
3. Εκμάθηση κόμπων και εμμονή σε συγκεκριμένους κόμπους , όπως «καντηλίτσα» , «οχτάρι», «διπλό
οχτάρι», «μισή ψαλιδιά» κ.α.
4. Συχνή επανάληψη των προδιαγραφών των υλικών (αντοχές) και στη συμπεριφορά μας
απέναντί τους.
5. Κατανόηση των μέτρων ασφαλείας
6. Εξοικείωση με τους όρους των τεχνικών της ορεινής διάσωσης.

Β΄ ΦΑΣΗ:
1. Χρήση υλικών – σκοποί χρήσης ( μποντριε, κρίκοι, καταβατήρες, κ.α)
2. Μέθοδοι ασφάλειας
3. Μέθοδοι αγκίρωσης
4. Η χρήση του «φρένου»
5. Τρόποι καταρρίχησης- ενθάρρυνση και υπομονή κατά την πρώτη καταρρίχηση
6. Rappel με διάφορους τρόπους σε μικρά ύψη
7. Χρήση ανεμόσκαλας
8. Κατασκευή και χρήση πολύσπαστου

Γ΄ ΦΑΣΗ:
1. Καταρρίχηση σε ύψος 15 μέτρων
2. Διέλευση Οριζοντίας διάβασης
3. Διέλευση κεκλιμένης διάβασης
4. Καταρρίχηση σε ζεύγη
5. Χρήση τρίποδα και είσοδο σε πηγάδι
6. Καταρρίχηση σε βράχο 60 μέτρων
7. Καταρρίχηση με τραυματία
8. Καταρρίχηση με φορείο.
9. Ανέλκυση φορείου με πολύσπαστο σε διάφορα πεδία
10. Ανάβαση – χρήση Ζουμάρ
Στο τέλος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί άσκηση ετοιμότητας..
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της ΛΕΚ στο τηλ: 6986711044..