Φροντιστήριο Πολυτραυματία

Στα πλαίσια της συμμετοχής της ΕΔΟΠΑ, στο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, τα μέλη της ΕΔΟΠΑ παρακολούθησαν τα Φροντιστήρια Πολυτραυματία.
Τα Φροντιστήρια Πολυτραυματία πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό κέντρο Δ.Ι.Κ.Ε.Π.Π.Ε. "Σταύρος Νιάρχος" στο Πανεπιστημειακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και περιελάμβαναν : Διαλέξεις για την Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Πολυτραυματία και την Αρχική Εκτίμηση Πολυτραυματία και Επίδειξη ( Σενάριο αντιμετώπισης εικονικού τραυματία) , καθώς και Σταθμούς πρακτικών δεξιοτήτων.
Οι σταθμοί πρακτικών δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες πρακτικής εξάσκησης και η διάρκεια κάθε σταθμού ήταν 45 λεπτά. Αναλυτικά οι σταθμοί εκπαίδευσης:
Σταθμός 1 : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ( ABCDES ) Σενάρια εκτίμησης και αντιμετώπισης εικονικών τραυματιών )
Σταθμός 2 : ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ( Χειρισμοί διάνοιξης αεραγωγού, Βοηθήματα αεραγωγού, Αερισμός με AMBU, Λαρυγγική μάσκα LMA , Αποσυμπίεση πνευμοθώρακα υπό τάση με βελόνα )
Σταθμός 3 : ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ( Γύρισμα από πρήνη σε ύπτια θέση, αφαίρεση κράνους, Κηδεμόνας ΑΜΣΣ, Σανίδα )
Σταθμός 4 : ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (Διαιρούμενο φορείο, Στρώμα κενού, Γιλέκο απεγκλωβισμού, Νάρθηκες )
Σταθμός 5 : ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ( Tεχνική με 4 διασώστες, Τεχνική με 2 διασώστες, Λαβή Rautek)Bookmark and Share

read more " Φροντιστήριο Πολυτραυματία "

Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα

Η ΕΔΟΠΑ συμμετείχε στο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα , που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στο συνεδριακό κέντρο ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. "Σταύρος Νιάρχος" στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , την Κυριακή 24 Μαΐου 2009. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας , την Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων , υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων.
Το Συνέδριο περιελάμβανε κλινικά φροντιστήρια, ενδιαφέρουσες διαλέξεις που εστίαζαν σε βασικά κεφάλαια της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας όπως η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά, η επείγουσα διαχείριση του αεραγωγού, η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση και πολυτραυματία εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική.
Τα μέλη της ΕΔΟΠΑ παρακολούθησαν τα κλινικά φροντιστήρια που απευθύνονταν στην Εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (BLS & AED Provider Course), καθώς και κλινικά φροντιστήρια Πολυτραυματία με εκπαίδευση στην Προνοσοκομειακή Εκτίμηση και Αντιμετώπιση του Πολυτραυματία.
Το Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης αφορούσε στην παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή βασικής υποστήριξης της ζωής και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής ενηλίκων, με βάση τις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC). Το Σεμινάριο ήταν εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από τοERC, διεξάχθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και το Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης στην Αναζωογόνηση και διδάχθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC.
Το Σεμινάριο περιελάμβανε μια εισαγωγική διάλεξη για την βασική υποστήριξη της ζωής και την αυτόματη εξωτερική απινίδωση, επίδειξη δεξιοτήτων BLS και πρακτική εξάσκηση BLS σε ολιγομελείς ομάδες, επίδειξη εκτίμησης και εφαρμογής AED και χορήγησης απινίδωσης και πρακτική εξάσκηση AED σε ολιγομελείς ομάδες, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση της θέσης ανάψησης, καθώς και συζήτηση για τον έλεγχο λειτουργίας AED, ιατρονομικά θέματα και για την ανάγκη επανεκπαίδευσης.

Bookmark and Share

read more " Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα "

Συμμετοχή στην ημερίδα "Εθελοντισμός στην προστασία των Δασών"

Παρουσία 300 και πλέον προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα παρουσιάστηκαν το Σάββατο 9 Μαΐου 2009 τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών» σε ειδική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του ομίλου Eurobank EFG στο πλαίσιο του κοινού τους Προγράμματος «Είναι Καθήκον μας» .
Η Ημερίδα φιλοξενήθηκε στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στο Κεφαλάρι, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Pallas Athena Forum» και έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη εθελοντικών οργανώσεων δασοπροστασίας από όλη την Ελλάδα και στους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο με την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και με εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 160 οργανώσεις και 1.000 επιμέρους εθελοντές, που αποτελούν το μεγαλύτερο δείγμα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέματα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης θεωρούν ότι ο εθελοντισμός δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος στην πατρίδα μας και εντοπίζουν τις βασικότερες αδυναμίες του θεσμού:

• στην έλλειψη συντονισμένης πολιτικής για την προσέλκυση και την ενεργοποίηση νέων μελών

• στην απουσία ενός πλαισίου ηθικών ανταμοιβών και κινήτρων που θα βοηθούσε στη διατήρηση των εθελοντών στους κόλπους του εθελοντικού κινήματος

• στη δυσκολία των εθελοντικών ομάδων να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο επιχειρησιακό εξοπλισμό αλλά και τα μέσα ατομικής προστασίας στην ελλειμματική και διασπασμένη εκπαίδευση των εθελοντών

στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην κατηγοριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων και στην πιστοποίηση των ικανοτήτων των εθελοντών

• στην μη ουσιαστική ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων σε έναν ενιαίο και καθετοποιημένο
επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Bookmark and Share

read more " Συμμετοχή στην ημερίδα "Εθελοντισμός στην προστασία των Δασών" "