Διασωστική άσκηση ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 2001

Κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας πραγματοποιεί άσκηση με σενάριο διάσωσης σε ορεινό όγκο . Το 2001 η άσκηση ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αχέροντα ποταμού , στο Δήμο Φαναρίου του νομού Πρεβέζης.
Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε έρευνα και διάσωση αγνοούμενου αθλητή του παραπέντε στην δύσβατη περιοχή του Αχέροντα ποταμού στην θέση «γέφυρα ΝΤΑΛΑ». Η άσκηση περιελάμβανε έρευνα και διάσωση αθλητή , μεταφορά με φορείο μέσω κεκλιμένης γέφυρας και παροχή Α΄βοηθειών στον αθλητή . Σκοπός της άσκησης η εξοικείωση των μελών στη εύρεση, διάσωση και παροχή Α΄ βοηθειών σε τραυματία καθώς και η μεταφορά αυτού .
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαίου 2001 και μεταδόθηκε από μεγάλα τηλεοπτικά μέσα σε πανελλήνια και τοπική έκταση.


read more " Διασωστική άσκηση ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 2001 "