Ένταξη στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού και εγγράφεται στα μητρώα εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με κωδικό 2001/040 και εντάσσεται στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο ( Σ.Ν.Ο.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και στο πολιτικό σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών αυτής.

Ταυτόχρονα η ΕΔΟΠΑ αποτελεί μέσω της ΛΕΚ, το όργανο που καλείται να αναλάβει όλο τον έργο της ΛΕΚ στον τομέα του εθελοντισμού και της Διάσωσης.
read more " Ένταξη στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ "