Διήμερο Χειμερινής Διαβίωσης

Στα Τζουμέρκα πραγματοποιήθηκε το Διήμερο Χειμερινής Διαβίωσης στην περιοχή Ανάληψη του δήμου Αγνάντων στις 18 - 19 Δεκεμβρίου. Η εκπαίδευση των μελών της ΕΔΟΠΑ περιελάμβανε μεθόδους προσανατολισμού την νύχτα , διανυκτέρευση σε σκληρές συνθήκες, έρευνα και μεθόδους διάσωσης σε χιονοσκεπή περιοχή, καθώς και μέθοδοι κίνησης σε χιονοσκεπή πεδίο.
Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση των μελών στις δύσκολες συνθήκες του χειμερινού βουνού σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1800 μέτρων , η ομαδικότητα των μελών ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδες των τριών ατόμων και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν αποστολές έχοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης και μικρή ανάγκη υποστήριξης, δίνοντας έτσι το πλεονέκτημα της γρήγορης ανάπτυξης χωρίς ιδιαίτερες οδηγίες. Πραγματοποιήθηκαν μαθήματα κίνησης σε χιονοσκεπές πλαγιές και μέθοδοι ασφάλειας στις κινούμενες Διασωστικές ομάδες. Εγινε χρήση επικοι­νωνίας VHF - UHF και τονίστηκε η ανάγκη δη­μιουργίας δικτύου επι­κοινωνίας, για την καλύτερη οργάνωση επικοινωνιών σε περίπτωση συμβάντος μεγάλης κλίμακας.


read more " Διήμερο Χειμερινής Διαβίωσης "