Εκπαίδευση Ορεινής Διάσωσης - Φάση Γ

     Στα πλαίσια της εκπαίδευσης Ορεινής Διάσωσης πραγματοποίηθηκε το Β΄ μέρος στην εκπαίδευση σε κτίριο. Σε μιά παλιά αποθήκη πραγματοποιήθηκε χρήση φορείου και τρίποδα σε κάθετο αντικείμενο καθώς και μεταφορά φορείο με την μέθοδο της οριζοντίας γέφυρας.  
'Εγινε  πρακτική εκπαίδευση :  α/ πάνω στην μέθοδο του πολύσπαστου και διάφορες χρήσεις αυτού , β/ στην χρήση τρίποδα και τις μεθόδους αγκίρωσης , γ/ στις διάφορες μορφές μεταφοράς τραυματία με φορείο και  καταρρίχηση διασώστη με φορείο καθώς και δ/ στην  ανέλκυση φορείου με διασώστη σε κάθετο τοίχο. Η εκπαίδευση αποτελούσε συνέχεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Ορεινής Διάσωσης σε ψηλά κτίρια και συμμετείχαν μέλη που είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη εκπαίδευση   σε ψηλά κτίρια ολοκληρώνοντας τον συγκεκριμένο κύκλο. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί με  την καταρρίχηση σε μεγάλο βράχο ( Ζάλογγο - βράχος 60m) καθώς και με την άσκηση ετοιμότητας.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
read more " Εκπαίδευση Ορεινής Διάσωσης - Φάση Γ "

Εκπαίδευση Ορεινής Διάσωσης - Φάση Γ

    Σε συνέχεια της Εκπαίδευσης Ορεινής Διάσωσης πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 εκπαίδευση σε ψηλό κτίριο . Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε παλιά πέτρινη αποθήκη και περιελάμβανει καταρρίχηση από τον τρίτο όροφο, ανάβαση με ζουμάρ και ανέλκυση ατόμου μα χρήση πολυσπάστου. Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν  ( δυνατός αέρας και βροχή ) η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο και θα επαναληφθεί με την συμμετοχή περισσοτέρων μελών που παρακολουθούν την εκπαίδευση . Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με το θεωρητικό μέρος την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία της ΛΕΚ με την επανάληψη του μαθήματος όσον αφορά τα πολύσπαστα.

 
 
read more " Εκπαίδευση Ορεινής Διάσωσης - Φάση Γ "