Πρόγραμμα εκπαίδευσης


Από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 ξεκινά το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μέλη της ΕΔΟΠΑ για το επόμενο τρίμηνο Απριλίου - Μαίου -Ιουνίου .
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6986711044-2682362186
read more " Πρόγραμμα εκπαίδευσης "