Επάνδρωση πυροφυλακίου - Ομάδα Δασοπυρόσβεσης

Από την 1η Ιουνίου 2009 ξεκίνησε η συμμετοχή της ΕΔΟΠΑ στην θερινή αντιπυρική περίοδο με την επάνδρωση του πυροφυλακίου Ζαλόγγου, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας και του ΣΝΟ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας. Το εν λόγω πυροφυλάκιο θα επανδρωθεί από μέλη της ΕΔΟΠΑ μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 2009. Ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί και η ομάδα Δασοπυρόσβεσης της ΕΔΟΠΑ που θα εκτελεί περίπολα πυρασφάλειας και θα μετέχει σε οποιοδήποτε συμβάν πυρκαγιάς χρειαστεί κατόπιν συνεννόησης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.

Bookmark and Share