Προμήθεια οχήματος 4Χ4 πολλαπλών χρήσεων...........

Ολοκληρώνεται εντός των ημερών η προμήθεια οχήματος 4Χ4, από την ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας, το οποίο θα χρησιμοποιείται από την ΕΔΟΠΑ τόσο στην Δασοπροστασία & Δασοπυρόσβεση , αφού θα διαθέτει πυροσβεστικό συγκρότημα , όσο και σε κάθε είδους αποστολή διάσωσης που θα χρειαστεί να επιχειρήσει η ΕΔΟΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες 12 ημέρες όπου και θα έχει παραδοθεί το όχημα.

Bookmark and Share