Δασοπροστασία - αντιπυρική περίοδο 2005

Κατά την αντιπυρική περίοδο 2005 , σύμφωνα με αποφάσεις του ΣΝΟ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας , καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας, αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΕΔΟΠΑ στον σχεδιασμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιπυρική περίοδο.
Η ΕΔΟΠΑ συμμετείχε στην επάνδρωση του πυροφυλακίου Καμαρίνας, σε περίπολα δασοπροστασίας καθώς και στην μεγάλη φωτιά του Καναλίου.
Η επάνδρωση του πυροφυλακίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ιστορικού μημείου Ζαλόγγου όπου υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος της περιοχής.
Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου μετείχαν 15 μέλη της ΕΔΟΠΑ.
Χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα κίνησης: Ένα όχημα 4Χ4 και μια μηχανή .