Συνδρομή σε κατάσβεση πυρκαγιάς στην Θέση "Λογγίδια"

    Σε συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην θέση Λογγίδια κλήθηκε η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας στις 17 Ιουλίου 2016.

   Η ΛΕΚ συμμετείχε με πενταμελές ομάδα εθελοντών και το πυροσβεστικό όχημα.. Η Ομάδα Δασοπυρόσβεσης - Δασοπροστασίας της ΛΕΚ βρισκόνταν ήδη σε επιφυλακή για αποστολή περιπόλου κατόπιν εντολής της Π.Υ. Πρέβεζας λόγω τις αυξημένης έντασης του αέρα. Κατά την διάρκεια του συμβάντος δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Κανάλι. Η ΛΕΚ με εντολή της ΠΥ   παρέμεινε στο πρώτο συμβάν για να συνεχίση το έργο της και την επιτήρηση της πυρκαγιάς για τυχόν αναζοπυρώσεις. Η ΛΕΚ  αποδεσμεύτηκε αργά το βράδυ  από την ΠΥ Πρέβεζας αφού το συμβάν είχε λήξει.