10 χρόνια ...Καθαρίζουμε το Λιμάνι μας!!


ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΣ!!