Εκπαίδευση Ομάδας Αντιρύπανσης

        Μετά από ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε διήμερη εκπαίδευση - σεμινάριο σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης από εξειδικεύμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ρύπανσης , προς εκπαίδευση της Ομάδας αντιρύπανσης του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας και στην οποία συμμετέχει προσωπικό της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας , ο Σύλλογος Λιμενεργατών Πρέβεζας, Ο σύλλογος ερασιτεχνών Αλιέων "Η ΛΑΣΚΑΡΑ" και επαγγελματίες Αλιείς.
          Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με άσκηση ετοιμότητας στο χώρο του εμπορικού λιμανιού Πρέβεζας και σε όσους παρακολούθησαν την εκπαίδευση δόθηκε πιστοποίηση από την διοργανώτρια εταιρεία...