Υποστήριξη στα 2α "Εν Νικόπολει Άκτια"


           Η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Ν. Πρέβεζας ανέλαβε την υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα 2α "Εν Νικόπολει Άκτια" που θα πραγματοποιηθού στις 2, 6 και & Σεπτεμβρίου 2014. ΟΙ εκδηλώσεις περιελαμβάνουν ομιλίες , αγώνες κολυμβητικού διάπλου, αγώνα δρόμου, βαρκαρόλα κ.α.