Εκπαίδευση Αυτοδυτών - Ομάδα Υγρού Στοιχείου

          Σε εξέλιξη βρίσκετε η εκπαίδευση νέων αυτοδυτών μελών της ΛΕΚ/ΕΔΟΠΑ οι οποίοι θα στελεχώσουν την Ομάδα Υγρού Στοιχείου . 
            Η εκπαίδευση των μελών πραγματοποιείτε σε συνεργασία με το καταδυτικό κέντρο POSIDON DIVING στην Ηγουμενίτσα. Οι εκπαιδευτές του κέντρου παρέχουν πλήρη εκπαιδευτική δραστηριότητα στα μέλη με συνεχείς εκπαιδεύσεις σε Πρέβεζα και Σύβοτα.
           Τα μέλη μόλις τελειώσουν την εκπαίδευση θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της Ομάδας Υγρού Στοιχείου, ώστε να μπορούν να ενεργοποιηθούν και στα περιστατικα που θα αντιμετωπίζει η ΛΕΚ/ΕΔΟΠΑ και θα αφορούν το Υγρό στοιχείο.