Ορεινή Διάσωση - εκπαίδευση

        Το Σαββατοκύριακο 12 - 13 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα Ορεινή Διάσωση. Η εκπαίδευση περιελάμβανε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος, τα θεωρητικά που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013, έγινε επίδειξη των υλικών ορεινής διάσωσης, ο τόπος λειτουργίας τους, οι δυνατότητές τους και η χρήση τους. Κατόπιν έγινε εκμάθηση κόμπων και εκπαίδευση στην χρήση πολύσπαστου.
        Το 2ο μέρος , τα  πρακτικά,  πραγματοποποιήθηκαν την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 στο Ιερό Βράχο του Ζαλόγγου  όπου έγινε εκπαίδευση στην αγκίρωση,  στην χρήση ασφάλειας, καθώς και σε μεθόδους καταρρίχησης , χρήση ζουμάρ σε ανάβαση βράχου ..κ.α.
         
         Επόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2013, με αντικείμενο Α΄Βοήθειες ( ΚΑΡΠΑ- χρήση φορείου) στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.