Έναρξη προγράμματος εκπαίδευσης 2013

      Στα γραφεία της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης για το έτος 2013. Στην πρώτη συνάντηση για το 2013 αναλύθηκε η Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΔΟΠΑ βάσει του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού 11Β-1 /2012 "Περί Λειτουργίας ΕΔΟΠΑ" καθώς και όλες οι εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιθούν κατά την εκπαιδευτική περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου 2013.
       Τα μέλη της ΕΔΟΠΑ παλιά και νέα καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΛΕΚ/ΕΔΟΠΑ , ευχήθηκε σε όλους Καλή Χρονιά και ανάπτυξε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΔΟΠΑ καθώς και τον νέο τρόπο λειτουργίας της αποθήκης υλικών. Παρουσιάστηκαν οι Υπεύθυνοι των δύο Αποθηκών της ΛΕΚ καθώς και όλα τα διασωστικά υλικά που βρίσκονται στην διάθεση της ΕΔΟΠΑ .

    
    Επόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατο- Κυριακό 12-13 Ιανουαρίου 2013 με εκπαίδευση στην Ορεινή διάσωση θεωρητικά και πρακτικά στην περιοχή του Ζαλόγγου.