Συμμετοχή στην ημερίδα "Εθελοντισμός στην προστασία των Δασών"

Παρουσία 300 και πλέον προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα παρουσιάστηκαν το Σάββατο 9 Μαΐου 2009 τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών» σε ειδική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του ομίλου Eurobank EFG στο πλαίσιο του κοινού τους Προγράμματος «Είναι Καθήκον μας» .
Η Ημερίδα φιλοξενήθηκε στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στο Κεφαλάρι, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Pallas Athena Forum» και έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη εθελοντικών οργανώσεων δασοπροστασίας από όλη την Ελλάδα και στους Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο με την ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και με εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 160 οργανώσεις και 1.000 επιμέρους εθελοντές, που αποτελούν το μεγαλύτερο δείγμα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέματα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης θεωρούν ότι ο εθελοντισμός δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος στην πατρίδα μας και εντοπίζουν τις βασικότερες αδυναμίες του θεσμού:

• στην έλλειψη συντονισμένης πολιτικής για την προσέλκυση και την ενεργοποίηση νέων μελών

• στην απουσία ενός πλαισίου ηθικών ανταμοιβών και κινήτρων που θα βοηθούσε στη διατήρηση των εθελοντών στους κόλπους του εθελοντικού κινήματος

• στη δυσκολία των εθελοντικών ομάδων να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο επιχειρησιακό εξοπλισμό αλλά και τα μέσα ατομικής προστασίας στην ελλειμματική και διασπασμένη εκπαίδευση των εθελοντών

στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην κατηγοριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων και στην πιστοποίηση των ικανοτήτων των εθελοντών

• στην μη ουσιαστική ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων σε έναν ενιαίο και καθετοποιημένο
επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Bookmark and Share