Επάνδρωση πυροφυλακίου στο Ζάλογγο

Σύμφωνα και με το Συντονιστικό Νομαρχιακό όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας και σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΕΚ Ν. Πρέβεζας, η ΕΔΟΠΑ ανέλαβε την επάνδρωση του πυροφυλακίου Ζαλόγγου κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2003 έως 1 Σεπτεμβρίου 2003.
Το πυροφυλάκιο επανδρώνεται από μέλη της ΕΔΟΠΑ στην περιοχή του μνημείου Ζαλόγγου για έλεγχο του αισθητικού δάσους Ζαλόγγου καθώς και της πεδιάδας μέχρι την πόλη της Πρέβεζας και την είσοδο του Αμβρακικού κόλπου.
Κατά την διάρκεια της επάνδρωσης του πυροφυλακίου εντοπίστηκαν τρεις (3) πυρκαγιές οι οποίες λόγω του τόπου εκδήλωσης τους (κατοικημένη περιοχή) εντοπίστηκαν έγκαιρα χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό των μελών της ΕΔΟΠΑ που επάνδρωναν το πυροφυλάκιο.
Στην επάνδρωση του πυροφυλακίου συμμετείχαν δέκα (10) μέλη της ΕΔΟΠΑ.